Απολύμανση νερού

Το νερό που προορίζεται να καταναλωθεί από ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να έχει απολυμανθεί για να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς για την υγεία μικροοργανισμούς τους λεγόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτοί είναι βακτήρια , μικρόβια , μύκητες, ιοί, μούχλα, πρωτόζωα κα .Τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η απολύμανση νερού...

Το νερό που προορίζεται να καταναλωθεί από ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να έχει απολυμανθεί για να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς για την υγεία μικροοργανισμούς τους λεγόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτοί είναι βακτήρια , μικρόβια , μύκητες, ιοί, μούχλα, πρωτόζωα κα .Τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η απολύμανση νερού είναι, το δίκτυο του πόσιμου νερού, στις δεξαμενές τις πισίνες, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών κ.α. Σε όλα τα παραπάνω πεδία απαιτείται να λαμβάνονται μέτρα και να χρησιμοποιούνται μέθοδοι απολύμανσης νερού για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι το νερό είναι το πιο ζωτικό αγαθό για τον άνθρωπο αλλά και το πιο ευαίσθητο στη μόλυνση.

Περισσότερα

Απολύμανση νερού  Υπάρχουν 9 προϊόντα

Εμφάνιση 1 - 9 από 9 προϊόντα
Εμφάνιση 1 - 9 από 9 προϊόντα