Απολύμανση-Δοσομέτρηση  Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Υποκατηγορίες

 • Ηλεκτρόλυση άλατος
 • Ηλεκτρόλυση μαγνησίου
 • Υδρόλυση

  Το νερό αποτελείται από δύο μέρη
  υδρογόνο και ένα μέρος οξυγόνο
  (H2O). Στις ρίζες του, η λέξη «υδρόλυ-
  ση» σημαίνει αποσύνθεση με αντίδρα-
  ση με νερό. Η διαδικασία υδρόλυσης
  παράγει υδρογόνο και οξυγόνο μέσω
  ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Όταν
  ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το νε-
  ρό, διασπά τους χημικούς δεσμούς, τα
  αρνητικά φορτία ή τα ιόντα οξυγόνου
  μεταναστεύουν στο θετικό ηλεκτρόδιο
  (άνοδος) και τα θετικά φορτισμένα ιό-
  ντα υδρογόνου έλκονται από το αρνη-
  τικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος).
  Ηλεκτρική ενέργεια
  +2 Η2Ο -> 2 Η2 + Ο2
  Ως αποτέλεσμα, αυτό παράγει ένα
  αρνητικά φορτισμένο υδροξείδιο,
  γνωστό ως ιόν υδροξυλίου (ΟΗ-).
  Διάφορες δευτερεύουσες αντιδρά-
  σεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
  της υδρόλυσης, οι οποίες παράγουν
  επίσης ιοντικά είδη με οξειδωτική και
  απολυμαντική δράση, όπως το όζον
  (Ο3), το μονοατομικό οξυγόνο (Ο1)

 • Ozone-UV

  Η υπεριώδης ακτινοβολία σε μήκος κύματος 253,7 νανομέτρων καταστρέφει την οργανική ύλη μέσω της διαδικασίας φωτολύσεως και φωτοοξείδωσης.

  Το φως UV-C καταστρέφει τις χλωραμίνες και εξαλείφει τη LEGIONELLA χωρίς να επηρεάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού.

 • Δοσομετρικά συστήματα
 • Χλωριωτές ταμπλέτας
 • Παρελκόμενα δοσομέτρησης
 • Παρελκόμενα συτημάτων...