Προετοιμασία Πισίνας για το Χειμώνα

 • Σβήστε το θερμαντήρα της πισίνας προτού να ξεκινήσετε.

 • Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα της πισίνας. Αφαιρέστε τη σκάλα, τις ανεμόσκαλές, τις σχεδίες, τα παιχνίδια και άλλα τεμάχια και αποθηκεύστε τα σε κατάλληλες συνθήκες.

 • Ετοιμάστε για το χειμώνα τις αντλίες της πισίνας και τις παροχές νερού. Εάν έχετε υπέργεια πισίνα, είναι πιθανόν να μπορείτε να αδειάσετε τελείως την αντλία σας από το νερό και να την αποθηκεύσετε σε προστατευμένο στέγαστρο. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες και ταπώστε τα ανοίγματα της παροχής νερού για να αποτρέψετε την απορροή.

 • Εξισορροπήστε το νερό της πισίνας σας με χημικό τρόπο. Το να ξεκινήσετε το χειμώνα με τα κατάλληλα χημικά βοηθάει να προστατεύετε την πισίνα σας από τη συσσώρευση αλάτων του σκληρού νερού και την διάβρωση. Ελέγξτε και ρυθμίστε το pH, τη σκληρότητα του ασβεστίου, του χλωρίου και τα επίπεδα της συνολικής αλκαλότητας όπως κρίνεται αναγκαίο.

 • Διαταράξτε το νερό. προσθέστε ένα προϊόν διαταραχής, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος  για να καθορίσετε τη σωστή ποσότητα με βάση το μέγεθος της πισίνας. Η διατάραξη αυξάνει τα επίπεδα χλωρίου.

 • Βάλτε το φίλτρο σε λειτουργία. Αφήστε την αντλία και το φίλτρο σε λειτουργία για κάμποσες ώρες– το λιγότερο 8-12 αν είναι δυνατόν.

 • Προσθέστε χημικά για την προετοιμασία του χειμώνα εάν χρειάζεται. Τα ειδικώς συσκευασμένα χημικά για πισίνες για χειμερινή λήξη το καθιστούν απλή υπόθεση να προσθέτετε τα τεμάχια που περιλαμβάνονται με βάση το μέγεθος της πισίνας. Βοηθήστε τη μετάδοση των χημικών και τη διάλυση τους ξεκινώντας από το βαθύ μέρος της πισίνας ή περπατώντας εδώ κι εκεί μέσα στην πισίνα.

Καθαρισμός της πισίνας και του εξοπλισμού

 • Καθαρίστε την πισίνα. Καθαρίστε με το πανί με καθοδικές κινήσεις ή βουρτσίστε τις πλευρές πρώτα, και κατόπιν το πάτωμα της πισίνας για να μαλακώσετε τη βρωμιά , τα φύκια και άλλους μολυντές. Ξαφρίστε την επιφάνεια του νερού και καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τον πυθμένα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Εάν απομείνουν στην πισίνα σας τα φύκια και οι άλλοι μολυντές, μπορεί να λεκιάσουν τις επιφάνειες και να αφήσουν μόνιμη φθορά.

 • Καθαρίστε τον εξοπλισμό της πισίνας. Αφαιρέστε το χλώριο που έχει απομείνει στη συσκευή χλωρίωσης . Καθαρίστε το καλάθι ξαφρίσματος. Ξεπλύνετε την οπίσθια όψη ή καθαρίστε το φίλτρο με βάση τον τύπο του: Τα φίλτρα φύσιγγας και πλέγματος Δ.Γ. –δηλαδή τα φίλτρα Διατομικής Γείωσης – μπορούν να ξεπλυθούν πολύ καλά με σωλήνα κήπου που φέρει ακροφύσιο ψεκασμού για τη δημιουργία επαρκούς πιέσεως του νερού για την αφαίρεση των μολυντών. Τα φίλτρα άμμου, από την άλλη μεριά , απαιτούν ξέπλυμα της οπίσθια όψης τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σε περίοδο χιονόπτωσης

 • Μειώστε το επίπεδο του νερού. Σε υπέργειες πισίνες , χρειάζεται να μειώνετε το νερό για να σας επιτρέπει να αφαιρείτε την αντλία. Αποστραγγίστε το νερό μέχρι να φτάσει κάτω από το επίπεδο της γραμμής επιστροφής, αλλά ποτέ περισσότερο από 18 ίντσες (50 εκατοστά) για να αποφύγετε την πίεση στο κάλυμμα της πισίνας. Για να αποφύγετε τις δομικές φθορές, ποτέ μην αδειάζετε εντελώς την υπέργεια πισίνα σας. Είναι σημαντικό να διατηρείτε περίπου 1-3 ίντσες (2,5 -7,5 εκατοστά) νερού πάνω από το χειμερινό κάλυμμα για να αποφεύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από τον άνεμο.  Χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους "ταχυσύνδεσμους", μπορείτε να ασφαλίσετε στη θέση του το υλικό επένδυσης σας για να συγκρατείτε το κάλυμμα σας στο πλαίσιο της πισίνας.

 • Διατηρείστε το βάρος του χιονιού στο ελάχιστο επίπεδο. Το χιόνι και ο πάγος, αν τους επιτραπεί να βαραίνουν το κάλυμμα της πισίνας, θα το καταστρέψουν εν τέλει. Καθώς τα περισσότερα καλύμματα πισίνας διατηρούνται πάνω της με ένα κορδόνι που διατρέχει ολόγυρα της πισίνας; το υπερβάλλον βάρος θα κάνει το κάλυμμα να τεντωθεί και το κορδόνι να σφίξει παραπάνω. Μην επιτρέπετε στο κάλυμμα της πισίνας να βαρύνει. Ανάλογα με το εάν η πισίνα σας είναι υπέργεια ή υπόγεια, η ζημιά που προκαλείται από τον πάγο και το χιόνι του χειμώνα που συσσωρεύεται στην επιφάνεια διαφέρει:

  • Σε υπέργεια πισίνα, το βάρος του χιονιού ή της βροχής πιέζει το κάλυμμα προς τα κάτω ουσιαστικά τραβώντας τα τοιχώματα της πισίνας προς το κέντρο της, δυνητικά προκαλώντας ζημιά στα τοιχώματα ή/και  στις άνω ράγες της πισίνας σας.

  • Εάν έχετε υπόγεια πισίνα,  το πυκνό χιόνι και η υπερβολικη ποσότητα των βροχόνερων μπορεί να κάνει τις αγκυρώσεις του καλύμματος ασφαλείας να απασφαλίσουν ή να καταστρέψουν τη μαρκίζα της πισίνας.

 • Προσπαθήστε όσο το δυνατόν περισσότερο να διατηρείτε το βάρος του χιονιού στο ελάχιστο. Όταν αρχίσει να συσσωρεύεται, κάνετε ένα από τα δύο παρακάτω:

  • Αφαιρέστε αμέσως το υπερβάλλον νερό από το επάνω μέρος του καλύμματος της πισίνας με μία μικρή αντλία καλύμματος πισίνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Frisbee (Δίσκο) για να εμποδίσετε την αντλία απ΄ το να αναρροφήσει φύλλα και άλλα σκουπίδια. Επίσης  είναι καλό να εμποδίζετε τα φύλλα και άλλα υπολείμματα από το να βαραίνουν περαιτέρω το κάλυμμά σας. Αφαιρέστε τα όποτε κρίνεται αναγκαίο.

  • Εάν η συσσώρευση του χιονιού φτάσει στο σημείο όπου  δυσχεραίνεται η συγκράτηση του κορδονιού, απλώς κόψτε το κορδόνι και αφήστε το κάλυμμα να πέσει. Αυτό αποτελεί την ύστατη λύση, φυσικά. Εν τούτοις, το να καθαρίζετε την πισίνα από υπολείμματα είναι ευκολότερο από το να ασχολείστε με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Εμποδίστε την εισαγωγή βρώμικου ανεπεξέργαστου νερού στην πισίνα σας. Θε προκληθεί ζημιά στην πισίνα όταν προστεθεί βάρος, και αν επιτραπεί να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να εκτοπιστεί το νερό με αποτέλεσμα την ανάμειξη με μη χημικώς επεξεργασμένο νερό στην πισίνα σας.

 • Φροντίστε να αποφεύγεται η εκτόπιση νερού. Κατά τους χειμερινούς μήνες η εκτόπιση νερού αποτελεί θέμα τεράστιας σημασίας:

  • Ελέγχετε ενδελεχώς, ιδιαιτέρως μετά από περιπτώσεις χιονόπτωσης.

  • Κοιτάζετε κάτω από το κάλυμμα και καταγράφετε τη στάθμη του νερού. Εάν η στάθμη είναι πιο χαμηλή από τότε που κλείσατε την πισίνα, τότε θα χρειαστεί να κάνετε αφαίρεση του χιονιού

  • Μην προσθέτετε νερό σε παγωμένη πισίνα. Η αφαίρεση του χιονιού από το άνω μέρος είναι η καλύτερη λύση για να σώσετε την πισίνα σας.

 • Αφήστε την ως έχει το περισσότερο δυνατόν. Καλύτερα να μην πειράζετε την παγωμένη πισίνα σας, εκτός αν καλύπτεται από φρέσκο στρώμα χιονιού.Στην περίπτωση αυτή, είναι ο καλύτερος χρόνος να το αφαιρέσετε (δείτε παραπάνω). Με τον πάγο από κάτω, θα είναι ευκολότερο να αφαιρέσετε το περισσότερο από το χιόνι. Πάραυτα, να προσέχετε πάρα πολύ όταν αφαιρείτε το χιόνι από την πισίνα σας. Μην ξεχνάτε την υδρορροή του ξαφρίσματος. Αφαιρείτε το χιόνι από μέσα και πάνω από την υδρορροή , για να αποφύγετε την εμφάνιση ρωγμών:

  • Μην δακινδυνεύετε να περπατάτε πάνω στον πάγο .

  • Για να αφαιρέσετε το χιόνι, χρησιμοποιήστε απαλά μια μακριά σκούπα για να σπρώξετε το χιόνι έξω από το κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε κάτι που φέρει κοφτερές αιχμές όπως φτυάρι, καθώς μπορεί να επιφέρει ζημιά στο κάλυμμα της πισίνας.

  • Χρησιμοποιήστε τσουγκράνα στέγης για να τραβήξετε το χιόνι από το κάλυμμα. Εάν το χιόνι είναι ελαφρύ, ακόμα και ένας φυσητήρας για τα φύλλα είναι κατάλληλος για τη δουλειά αυτή.

 • Μην παραλείπετε την υδρορροή για το ξάφρισμα

   αφαιρέστε το χιόνι από μέσα και επάνω από την υδρορροή, για να εμποδίσετε την εμφάνιση ρωγμών.